معرفی

این دانشگاه فعالیت خود را از سال ۱۹۹۷ شروع کرده و هم اکنون دارای ۴ دانشكده، ۲ مدرسه عالی آموزش شغلی و ۲ انستیتو است.
دانشجویان دانشگاه کولتور اجازه استفاده از خوابگاه های سازمان اعتبار و خوابگاهها و تمام امکانات آنها از جمله رستوران ها را دارند. همچنین دانشجویان میتوانند از امکانات بیمارستان آتاكوی نیز استفاده کنند.

دانشگاه کولتور از نظر اعطای بورسیه به دانشجویان خود دانشگاه فعالی است. بطوریکه در حدود ۵/۴۴% دانشجویان از امكان دریافت بورس برخوردارند. زبان آموزشی این دانشگاه را سه زبان ترکی، آلمانی، انگلیسی تشکیل می‌دهد و دانشجویان حتمآ در یک دوره فشرده از زبان انگلیسی شرکت می‌کنند.