معرفی

شعار "در قلب استانبول" برای دانشگاهی مانند دانشگاه Bahcesehir (BAU) مناسب است ... با محوطه دانشگاه اصلی خود در لبه بسفر در بشیکتاش ، هر روز با تحرک سریع آغاز می شود و در طول روز ادامه دارد. علاوه بر این ، تقریباً در هر قسمت از دانشگاه می توان با یک رویداد روبرو شد. اولین چیزی که هنگام وورود دانشگاه نظر شما را بهخود جلب می کند وجود دانش  آموز از سراسر دنیاست. 
علاوه بر محیطی مهیج، دانشگاه باغچه شهیر این امکان را به شما می دهد تا از برنامه های همکاری این دانشگاه با سایر دانشگاه ها (در برلین، رم، واشنگتن و...) استفاده کرده یا در برنامه های تابستانه این دانشگاه شرکت کنید.
همچنین این دانشگاه درکنار سطح بالای علمی به فراهم کردن امکانات جانبی و تفریحی برای دانشجویان خود نیز معروف است. باغچه شهیر تنها جایی برای پیشرفت تحصیلی افراد نیست، بلکه شما را برای زندگی ایده آل آماده می کند.

ماموریت ما

 دانشگاه باغچه شهیر سعی در آموزش نیروی انسانی پیشرو دارد که با ذهنی جستجوگر و توانایی تفکر انتقادی نسبت به موضوعات جهانی حساس هستند. این دانشگاه سعی دارد نیروی کاری تربیت کند که ضمن داشتن فرهنگ درک تفاوت های فردی و قومیتی و احترام به سایرین در هر رشته ای سرآمد محیط کاری خود باشند.