سهیل نصیری

تماس سریع

سهیل نصیری

استاد
مدرس زبان ترکی استانبولی

تجربه و فعالیتها

جناب آقای سهیل نصیری از اساتید جوان مجموعه آوامهدتدبیر بوده که دارای مدرک TTC بوده و با سابقه ی درخشان تدریس، اشراف کامل بر تدریس تمامی متودهای زبان ترکی استانبولی را دارا می باشند.

تخصص ایشان در اداره کلاس های گروهی از توانایی های بارزشان بوده که تاکنون موجب جلب رضایت زبان آموزان مجموعه بوده است.