پروین عباسی

تماس سریع

پروین عباسی

استاد
مدرس زبان ترکی استانبولی

تجربه و فعالیتها

سرکار خانم پروین عباسی یکی از اساتید باتجربه ی مجموعه ی آوامهدتدبیر می باشند که دارای مدرک تخصصی TTC بوده و سابقه ی درخشانی در زمینه تدریس زبان ترکی استانبولی دارند. علم بالای ایشان در زمینه زبان ترکی استانبولی با همراهی خصیصه ی دلسوزی، سبب موفقیت وی در سال های تدریسشان بوده که این امر رضایت زبان آموزان مجموعه را به خود جلب کرده است.