محمدعلی آقایی

تماس سریع

محمدعلی آقایی

موسس و صاحب امتیاز
دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته راهبری و مدیریت کسب و کارها

تجربه و فعالیتها

جناب آقای محمدعلی آقایی با بیش از چهل سال سابقه موفق در به وجود آوردن کسب و کارها و رهبری آنها در مسیر رشد و توسعه موسس مجموعه آوامهد تدبیر می باشند. تجربه، تخصص و کاردانی ایشان در راهبری مجموعه یکی از شاخصه های تمایز آوامهدتدبیر نسبت به سایر مجموعه های نوپا گشته است.