مهدی آقایی

تماس سریع

مهدی آقایی

قائم مقام مدیرعامل
مشاور ارشد موسسه و مرتبط با دانشگاه های خارج از کشور

تجربه و فعالیتها

جناب آقای مهدی آقایی با عنوان قائم مقام مدیرعامل بیش از 15 سال است که با دانشگاه های کشور ترکیه و قبرس شمالی در همکاری بوده و طرف قرارداد بیش از 100 دانشگاه کشور ترکیه می باشند.

ایشان با اشراف بر قوانین حقوقی سازمان های آموزشی و نحوه پذیرش تمام دانشگاه ها در کشور ترکیه و قبرس شمالی، صاحب تجربه ای درخشان و بنام در عرصه ی مهاجرتی گشته اند.

صداقت، امانت داری و کاردانی از خصیصه های بارز ایشان در سال های فعالیتشان بوده است.