فهیمه دهقان

تماس سریع

فهیمه دهقان

معاون آموزشی و مدیر اجرایی
مدیریت عمومی و آموزشی و اعزام دانشجو

تجربه و فعالیتها

سرکار خانم فهیمه دهقان با عنوان معاون آموزشی و مدیر اجرایی با تجربه ای درخشان در آوامهدتدبیر مشغول به فعالیت می باشند. ایشان در دپارتمان آموزشی با عنوان معاونت، و در دپارتمان امور اجرایی اعزام دانشجویان به دانشگاه های کشور ترکیه با عنوان مدیریت مشغول به فعالیت بوده. تجربه، تخصص و صبر و حوصله ایشان سبب پاسخگویی مجموعه به تمام نیازهای دانش پذیران گشته است.