آرمین نان چایی

  • 18 شهریور 1399
  • irantys
جناب آقای آرمین نان چایی تحت عنوان سوپروایز زبان ترکی استانبولی تحصیلات آکادمیک خود را در دانشگاه دولتی 9ایلول شهر...

سهیل نصیری

  • 18 شهریور 1399
  • irantys
جناب آقای سهیل نصیری از اساتید جوان مجموعه آوامهدتدبیر بوده که دارای مدرک TTC بوده و با سابقه ی درخشان...

پروین عباسی

  • 27 مرداد 1399
  • irantys
سرکار خانم پروین عباسی یکی از اساتید باتجربه ی مجموعه ی آوامهدتدبیر می باشند که دارای مدرک تخصصی TTC بوده...

مهسا فلاح

  • 27 مرداد 1399
  • irantys
سرکار خانم مهسا فلاح از اساتید جوان و با تجربه مجموعه آوامهدتدبیر می باشند که دوره ی TTC را با...