تهران
10:00 AM - 05:00 PM

همه چیز درباره تحصیل در ترکیه

Sep 6, 2001
Türkiye
11:00 AM - 12:00 PM

بورسیه 2022

Jan 11, 2022
تهران
11:00 AM - 02:00 PM

دوره تربیت مدرس

Sep 12, 2021
İstanbul Arel Üniversitesi
11:00 AM - 03:00 AM

اعطای لوح یادبود

Aug 25, 2021
تبریز
11:00 AM - 03:00 AM

موفقیت در کار

Nov 20, 2020
شیراز
11:00 AM - 03:00 AM

بهترین مراسم فارغ‌التحصیلی

Jul 24, 2020
تهران
11:00 AM - 03:00 AM

تکنولوژی آموزشی و آموزش همراه

Jul 24, 2020
تهران
11:00 AM - 03:00 AM

جویندگان کار از غلبه بر شکست

Nov 20, 2020