دوره تومر و مکالمه استانبولی
, , ,

دوره فشرده آموزش ترکی استانبولی؛ ویژه آبان ماه

, , ,

سومین دوره کلاسهای یوس ۱۵ مهرماه آغاز میشود

آموزش زبان ترکی استانبولی
, , , ,

دوره مکالمه ترکی استانبولی ویژه سطح مبتدی و متوسط: مردادماه ۹۷

, , , ,

دوره نخست کلاسهای آمادگی یوس برای سال ۲۰۱۹ آغاز شد

دوره فشرده ترکی استانبولی
, , , ,

دوره های جدید ترکی استانبولی ویژه مرداد ۹۷