دوره فشرده ترکی استانبولی
, , , ,

دوره جدید آموزش زبان ترکی استانبولی روزهای جمعه..دی ماه ۹۷

اعزام دانشجو به ترکیه
, , , ,

دوره فشرده ترکی استانبولی؛ ویژه مهرماه

, , ,

سومین دوره کلاسهای یوس ۱۵ مهرماه آغاز میشود

آموزش زبان ترکی استانبولی
, , , ,

دوره مکالمه ترکی استانبولی ویژه سطح مبتدی و متوسط: مردادماه ۹۷

, , , ,

دوره نخست کلاسهای آمادگی یوس برای سال ۲۰۱۹ آغاز شد