, , ,

تاریخ آزمونهای یوس سال ۲۰۱۹ ترکیه

یوس
,

سوالات آزمون یوس دانشگاه استانبول سال 2018

yokdil
, , ,

آزمون زبان خارجی YÖKDİL برای مقاطع فوق لیسانس و دکترای ترکیه

آلس
, , ,

تغییرات جدید در آزمون آلس ترکیه..2017

, , ,

آغاز انتخاب رشته مربوط به آزمون YÖS دانشگاه های ترکیه در سال 2017