کتاب A2 استانبول

قیمت: 90,000 تومان

کتاب A2 استانبول در کتاب A2 استانبول شما توانايي معرفي خود، ساخت جمله‌هاي زمان حالي، بيان نسبت‌هاي فاميلي، بيان ساعت‌ها،استفاده…

کتاب A1 استانبول

قیمت: 90,000 تومان

کتاب A1 استانبول کتاب A1 استانبول قدم نخست برای یادگیری زبان ترکی استانبولی به حساب می‌آید که سطح ابتدایی مناسبی…