دیپلم آبی

دیپلم آبی یعنی شکستن مرزها برای علم.

امروزه نه تنها در ایران، بلکه در تمام دنیا نوجوانان و جوانان بسیاری برای کسب علم و آشنایی با فرهنگ‌های مختلف،

برای ادامه تحصیل به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند.

اما مرزهای سیاسی مانع بسیار جدی برای این امر به شمار می‌آید.

دولت‌مردان برای شکستن این مرزها قرارداد مشترکی تحت عنوان دیپلم آبی تنظیم نمودند.

به این ترتیب دانشگاه‌هایی که عضو این قرارداد باشند؛ به فارغ‌التحصیلان خود دیپلم آبی ارائه می‌دهند.

درنتیجه…

فارغ‌التحصیلانی که صاحب دیپلم آبی باشند به راحتی می‌توانند در سایر کشورها که عضو این قرارداد هستند، مشغول به کار شده و یا ادامه تحصیل دهند.

فراموش نکنید که دیپلم آبی به هیچ عنوان قابل خرید و فروش نمی‌باشد. بنابراین دست سیاست و اقتصاد از این حیطه کوتاه است!

و اما دیپلم آبی ترکیه

سوالی که مطرح می‌شود این است که در حیطه فعالیت ما یعنی کشور ترکیه

کدام دانشگاه‌ها دیپلم آبی ارائه می‌دهند؟

در جواب باید بگویم اکثریت، و یا حتی تقریبا تمام دانشگاه‌های ترکیه علی‌الخصوص استانبول

اما لیست آن‌ها را با جزییات نامشان در زیر بیان کردیم:

 • Anadolu Üniversitesi
 • Atatürk Üniversitesi
 • Adıyaman Üniversitesi
 • Adnan Menderes Üniversitesi
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi
 • Akdeniz Üniversitesi
 • Atılım Üniversitesi
 • Başkent Üniversitesi
 • Bartın Üniversitesi
 • Beykent Üniversitesi
 • Bahçeşehir Üniversitesi
 • Balıkesir Üniversitesi
 • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
 • Bilkent Üniversitesi
 • Bozok Üniversitesi
 • Bülent Ecevit Üniversitesi
 • Celal Bayar Üniversitesi
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Çukurova Üniversitesi
 • Çağ Üniversitesi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Dumlupınar Üniversitesi
 • Düzce Üniversitesi
 • Ege Üniversitesi
 • Erciyes Üniversitesi
 • Fatih Üniversitesi
 • Fırat Üniversitesi
 • Gazi Üniversitesi
 • Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
 • Gediz Üniversitesi
 • Gümüşhane Üniversitesi
 • Gaziantep Üniversitesi
 • Gaziosmanpaşa Üniversitesi
 • Hacettepe Üniversitesi
 • Hava Harp Okulu
 • İnönü Üniversitesi
 • Atlas Üniversitesi
 • İstanbul Arel Üniversitesi
 • İstanbul Aydın Üniversitesi
 • İzmir Ekonomi Üniversitesi
 • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
 • İstanbul Bilgi University
 • Nişantaşi Üniversitesi
 • İstanbul Üniversitesi
 • Bartın Üniversitesi
 • Kafkas Üniversitesi
 • Karabük Üniversitesi
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
 • Kırıkkale Üniversitesi
 • Kilis 7 Aralık Üniversitesi
 • Kocaeli Üniversitesi
 • Koç Üniversitesi
 • Maltepe Üniversitesi
 • Marmara Üniversitesi
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Mersin Üniversitesi
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
 • Mustafa Kemal Üniversitesi
 • Muş Alparslan Üniversitesi
 • Namık Kemal Üniversitesi
 • Nevşehir Üniversitesi
 • Niğde Üniversitesi
 • Okan Üniversitesi
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • Ordu Üniversitesi
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Özyeğin Üniversitesi
 • Pamukkale Üniversitesi
 • Sabancı Üniversitesi
 • Sakarya Üniversitesi
 • Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Trakya Üniversitesi
 • Uludağ Üniversitesi
 • Uşak Üniversitesi
 • Yaşar Üniversitesi

این اسامی مرتب در حال به‌روزرسانی و بیشتر شدن هستند.

بنابراین بهتر آن است که اگر قصد تحصیل در دانشگاهی را کردید، آن زمان وب سایت دانشگاه موردنظرتان را کنترل نمایید.

و یا از ما بپرسید:)

ارتباط با ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.