دوره مبتدی آموزش ترکی استانبولی ویژه دی ماه 96؛ در شعبه های میدان توحید و میدان هفت تیر تهران به شرح زیر می باشد:

*** شعبه مرکزی(میدان توحید):

* روزهای یکشنبه – سه شنبه: دوره مبتدی ترکی استانبولی ویژه روزهای یکشنبه و سه شنبه بصورت دو روز در هفته از ساعت 17 تا 19 عصر در موسسه آوا مهد تدبیر شعبه میدان توحید به زودی آغاز می شود.

*روزهای جمعه: دوره مبتدی ترکی استانبولی ویژه روزهای جمعه بصورت دو جلسه پشت سرهم در یک روز  از ساعت 10 تا 13 در موسسه آوا مهد تدبیر شعبه میدان توحید به زودی آغاز می شود.

*** شعبه میدان هفت تیر:

* روزهای شنبه – چهارشنبه: دوره مبتدی ترکی استانبولی ویژه روزهای شنبه و چهارشنبه بصورت دو روز در هفته از ساعت 17 تا 19 عصر در موسسه آوا مهد تدبیر شعبه میدان هفت تیر به زودی آغاز می شود.

* *روزهای جمعه: دوره مبتدی ترکی استانبولی ویژه روزهای جمعه بصورت دو جلسه پشت سرهم در یک روز  از ساعت 13 تا 15 در موسسه آوا مهد تدبیر شعبه میدان هفت تیر به زودی آغاز می شود.

برای پیش ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر درباره دوره های ترکی استانبولی با موسسه تماس بگیرید:

021-66573959

021-66573960