دوره های جدید ترکی استانبولی ویژه تیر و مرداد 97 به شرح زیر است:

  1. روزهای یکشنبه و سه شنبه: ساعت 17 تا 19

آغاز دوره: 17 تیر ماه


2.روزهای شنبه و چهارشنبه: ساعت 17 تا 20

آغاز دوره: 23 تیر


3. پنجشنبه ها: ساعت15 تا 18 بصورت ترمیک

آغاز دوره: 28 تیر

برای پیش ثبتنام با موسسه تماس بگیرید:

021/66573959

021/66573960