دوره مکالمه ویژه سطح متوسط و  پیشرفته برای آمادگی آزمون تومر روزهای 5 شنبه، از ساعت 12 تا 3 در موسسه آوا مهد تدبیر  برگزار خواهد شد.

مدرس: داوود عظیمی

طول دوره ترمیک: 6 هفته(هر هفته سه ساعت)

متد: ترجمه، مکالمه ویژه برای هر جلسه، اصطلاحات و ضرب المثلها

آغاز دوره: اواخر دیماه

تلفن ثبت نام:

66573959