دوره مبتدی ترکی استانبولی ویژه دی ماه ۹۷ موسسه آوا مهد تدبیر به شرح ذیل می باشد:

دوره جدید ترکی استانبولی شعبه میدان توحید موسسه آوا مهد تدبیر ویژه دی ۹۷ به شرح زیر است:
روزها : یکشنبه و سه شنبه .
ساعات :
از ساعت ۱۷ الی ۲۰ .
ظرفیت محدود
برای ثبت نام با موسسه تماس بگیرید :
۶۶۵۷۳۹۵۹

———————————————

دوره جدید ترکی استانبولی شعبه میدان توحید موسسه آوا مهد تدبیر ویژه دی ۹۷ به شرح زیر است:
روزها : پنجشنبه
ساعات :
از ساعت ۱۵ الی ۱۸
ظرفیت محدود
برای ثبت نام با موسسه تماس بگیرید :
۶۶۵۷۳۹۵۹