آزمون یوس دانشگاه جراح پاشا

آزمون یوس دانشگاه 2022 جراح‌پاشا

آزمون یوس دانشگاه جراح‌پاشا

تقویم آزمون

شروع ثبت نام: از 12 بهمن 1400

پایان ثبت نام: تا 30 خرداد 1401 ساعت 17:00 به وقت ترکیه

آزمون: 4 تیر 1401ساعت 14:00 به وقت ترکیه

و اعلام نتایج: 15 تیر 1401

اطلاعات سوالات

80 سوال

ریاضی، هوش و هندسه

135 دقیقه

دفترچه سوالات فقط به زبان های ترکی و انگلیسی ارائه خواهدشد

و اما درباره آزمون یوس دانشگاه جراح‌پاشا

و موضوع سوالات آزمون یوس برگزار شده در سال 2021 به شرح زیر می‌باشد:

IQMATEMATİK
1.   Kelime-sayı-harf şifreleme1.   Rasyonel sayılarda dört işlem
2.   Şekil Birleştirme-Toplama2.   Ondalık sayılarda dört işlem
3. Birinci Satırdaki İlişkiye Göre  İkinci Satırı Hangi Şekil Tamamlar3.   Üslü sayılar
4. Birinci ve İkinci Satırda Verilen İlişkiye Göre Üçüncü Satırı Hangi Şekil Tamamlar4.   Kareköklü sayılar
5.   3×3      Şekil      veya      Sayı Tamamlama, Kural BulmaMatrisi5.   Sayılar
6.   Kare Tamamlama6.   Değer Hesaplama (oran-orantıda)
7.   Üç boyutlu Şekil Tamamlama7.   Çarpanlara ayırma ve sadeleştirme
8.   Sayı Dizileri ve Örüntüleri, Kural Bulma8.   Mutlak Değer (İşlemler ve denklemler)
9.   Şekil Dizileri ve Örüntüleri9. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler (Kök Bulma ve Kökler Arası İlişkiler)
10. Sayı Bağıntıları, Sayılar arası kural bulma, Sayı Üretme10. Birinci dereceden iki ve üç bilinmeyenli denklem sistemleri
11. İşlemler11. Birinci ve ikinci dereceden eşitsizlikler
12. Şekil İlişkileri (Tabloda)12. Kümeler ve Kümelerde İşlemler
13. Harfli Tabloda İstenileni Bulma13. Polinomlar (Kalan bulma ve işlemler)
14. Şekil Denkliği (Tabloda)14. Fonksiyonlarda değer bulma (Sabit fonksiyon, tek-çift fonksiyon, bileşke fonksiyon, ters fonksiyon vb.)
15. Teraziler15. Fonksiyon grafikleri (değer bulma)
16. Grafikler16. Fonksiyonel denklemler
17. Eşleştirmeler-Şekil ve Denklem17. Trigonometrik ifadeler ve denklemler
18. Küp Açılımları18. Logaritmik ifadeler ve denklemler
19. Küp Döndürme-Şekil Döndürme19. Karmaşık   sayılarda   dört    işlem denklemlerو
20. Şekil İlişkileri-Farklı Olanı Bulma20. Karmaşık sayılarda kutupsal gösterim
21. Şekil İlişkileri-Sıralama veya sıradaki şekli bulma21. Toplam-çarpım sembolleri
22. Şekil İlişkileri-Karşılaştırma22. Diziler ve seriler
23. Şekil İlişkileri-Kâğıt Katlama Kesme23. Fonksiyonlarda    Limit-süreklilik    ve belirsizlik durumları
24. Şekil İlişkileri-3 Boyutlu Cisimler24. Türev alma kuralları
25. Sayı-Şekil İlişkileri Denklemler25. Birinci    ve    İkinci    Türev    testi uygulamalarıو
26. Şekilli Denklem Sistemleri26. Belirli     ve      belirsiz     integral uygulamalarıو
27. Sayı-Şekil İlişkilerinde Nesne Sayma ve Nesnelerle İşlemler27. Permütasyon-kombinasyon-olasılık
28. Matrisler

و هندسه

28. Şekil    Sayma    (küp,     kare,    üçgen, dikdörtgen vb.)GEOMETRİ
29. Sayılarla Dört İşlem (KLM)1.   Düzlemde Açılar
30. Çevre-Alan Bulma2.   Üçgende Açıortay/Kenarortay
31. Matriste Eksik Parça Bulma (3×3,4×4,..)3. Dik Üçgen, İkizkenar üçgen ve Eşkenar üçgen ve özellikleri
32. 7×7’lik matriste istenileni bulma4.   Üçgende Eşlik ve Benzerlik
33. 5×5’lik matriste Sudoku5.   Üçgende açı-kenar bağıntıları
34. Harf-Sayı-Şekil İlişkileri6. Üçgen/Kare/ Dikdörtgen/ Paralelkenar (Uzunluk-açı-alan)
35. Şekil Toplama7.   Yamuk (Uzunluk-açı-alan)
8.   Çokgenler (Uzunluk-açı-alan)
    İÜCYÖS 2021 KONU DAĞILIMI

حتما درنتیجه‌ی اعلام موضوع سوالات آزمون یوس سال 2022 از سوی دانشگاه، اطلاعات این صفحه به‌روزخواهدشد.

اما هنوز هزینه شرکت در آزمون برای سال 2022 هنوز اعلام نشده

اما هزینه آزمون سال گذشته یعنی 2021 مبلغ 500 لیر بود.

آزمون‌های پیشین

و اما شما آزمون‌های برگزارشده توسط دانشگاه جراح‌پاشا را می‌توانید در صفحه‌ی لینک شده مشاهده نمایید

آز‌مون‌های موردقبول

اسامی دانشگاه هایی که با آزمون دانشگاه جراح پاشا پذیرش دارند هنوز اعلام نشده.

درباره دانشگاه جراح‌پاشا

دانشگاه دولتی جراح‌پاشا

که در شهر استانبول کشور ترکیه قرار دارد

دانشگاه جراح‌ پاشا استانبول از پیشتازان عرصه‌ ی تحقیق و فناوری در زمینه‌ های مختلف به ویژه تحقیقات علمی است.

در حال حاظر رشته‌های ارائه شده در 8 دانشکده به موقعیت‌های Avcılar, Cerrahpaşa, Bahçeköy, Bakırköy, büyükçekmece, Sultangazi, Şişli, Haseki قراردارند.

رشته‌ها و شهریه‌های ارائه شده برای دانشجویان خارجی.

استانبول شهری است واقع در اروپا و آسیا بنابراین بسیار دلنشین است.

در نتیجه ثبت‌نام آزمون یوس دانشگاه جراح‌پاشا

اگر قصد ثبت‌نام در آزمون یوس 2022 دانشگاه جراح‌پاشا را دارید از طریق لینک زیر اقدام نمایید

ثبت‌نام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *