, , ,

تاریخ آزمونهای یوس سال ۲۰۱۹ ترکیه

دوره فشرده ترکی استانبولی
, , , ,

دوره مبتدی ترکی استانبولی ویژه دی ماه ۹۷

, ,

ثبت نام بورسیه ترکیه(تورکیه بورسلاری)..۲۰۱۹

اعزام دانشجو به ترکیه
, , , ,

دوره فشرده ترکی استانبولی؛ ویژه مهرماه

آموزش زبان ترکی استانبولی
, , , ,

دوره مکالمه ترکی استانبولی ویژه سطح مبتدی و متوسط: مردادماه ۹۷