نحوه ارسال درخواست

مهاجرت تحصیلی قانونی بایست از طریق موسسات مجاز اعزام دانشجو به کشور مورد نظر شما صورت بگیرد.
بنابراین مطلب آوامهدتدبیر به عنوان موسسه مجاز اعزام دانشجو به ترکیه و قبرس شمالی آماده خدمت رسانی برای اخذ پذیرش قانونی از دانشجوهای معرفی شده توسط موسسات همکار، مدارس، دانش آموزان و ... می باشد.

برای همکاری در این عرصه می توانید با موسسه ما ارتباط بگیرید:

سوالات بیشتر

فرم زیر را پر کنید