آموزش زبان ترکی استانبولی

دوره مکالمه ویژه سطح مبتدی و متوسط، روزهای سه شنبه از ساعت 5تا 8  عصر بصورت دو جلسه پشت سر هم به زودی آغاز خواهد شد. تدریس این دوره را آقای داوود عظیمی، مدرس نیتیو ترکی استانبولی، بر عهده خواهند داشت.

افرادی میتوانند در این دوره شرکت کنند که از متدهای ترکی استانبولی لاقل کتاب اول یعنی A1 را خوانده باشند و با ترکی استانبولی آشنا باشند.

آغاز دوره: اواسط مرداد

نوع دوره: ترمیک عادی

مدرس: داوود عظیمی

تلفن های تماس:

021

66573959

66573960