دوره فشرده آموزش ترکی استانبولی؛ ویژه آبان ماه 97

دوره جدید ترکی استانبولی از سطح مبتدی، روزهای شنبه و دوشنبه از ساعت 17 تا 20 در تنها موسسه تخصصی ترکی استانبولی تهران، (آوامهد تدبیر)، اوایل آبان ماه آغاز می شود.

این دوره فشرده هفته ای 6 ساعت خواهد بود و طی 5 ماه به اتمام خواهد رسید. افرادی که دوست دارند ترکی استانبولی را سریعتر یاد بگیرند میتوانند با حضور در این دوره فشرده تا حد زیادی به مکالمه ترکی استانبولی، گرامر ترکی استانبولی و متن خوانی ترکی استانبولی مسلط شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با موسسه تماس بگیرید:

66573959

66573960