دوره های بحث آزاد زبان ترکی استانبولی برای روان تر صحبت کردن و تقویت اعتماد به نفس زبان آموزان در مهارت مکالمه میباشد. در این دوره های که بر اساس بیان موضوعاتی برای بحث آزاد و گفتگو برنامه ریزی شده اند، اساتید آموزشگاه زبان آوا مهد تدبیر با ارایه کلمات و اصطلاحات حیطه موضوع مورد بحث دایره واژگان زبان آموز را ارتقا میدهند.

دوره های بحث آزاد زبان ترکی استانبولی آموزشگاه زبان آوا مهد تدبیر باعث کاهش زمان فکر کردن شما قبل از بیان هر جمله و یا مطلبی میشود و این موضوع باعث ایجاد تسلط بیشتر در زبان آموز میشود.دوره های بحث آزاد ترکی استانبولی عموما توسط اساتید Native  آموزشگاه برگزار میشود و از این لحاظ محیطی کاملا طبیعی از زبان ترکی برای زبان آموزان ایجاد میشود تا زبان آموزان هرچه بیشتر خود را در محیطی کاملا ترک زبان احساس کنند.

طی این دوره علاوه بر مکالمه موضوعی، ترجمه داستان و رمان و ترجمه فیلم و سریال به زبان ترکی استانبولی هم انجام می شود و زبان آموزان میتوانند مهارتهای شنیداری، نوشتاری و گفتاری خود را تقویت کنند.